Herdenkingsboek Kleine kracht

Op 28 december 2020 is ons herdenkingsboek verschenen.

Dit is een tweede vermeerderde druk van het boekje bij het 80-jarig bestaan van de gemeente. Het is aangevuld met meerdere historische gegevens, een zestal interviews met en over oud-ambtsdragers verlevendigen het beeld van de gemeente en hoe de Heere al vanouds onder ons heeft willen wonen en Zijn volk heeft mogen hebben.

Tevens aangevuld met de geschiedenis van de laatste 20 jaar en iedere vereniging vertelt zijn verhaal in woord en beeld in fullcolour.

Aansluitend is de volledige herdenkingsdienst van 26 augustus opgenomen van onze eigen (oud)predikant, ds. A.J. de Waard en de toespraken van consulent ds. D. de Wit en ouderling D. den Haan.

Kortom, een waardevolle uitgave, niet alleen voor onze gemeente maar voor iedereen die interesse heeft in de gemeenten in de classis en daarbuiten.

Aan al onze leden en catechisanten is een exemplaar verstrekt.

Het boek omvat 248 bladzijden; rijk geïllustreerd waarvan 1/3 in fullcolour, gebonden in een harde band.

De verkoopprijs is €19,50 excl. verzendkosten. 

 

De activiteitencommissie verzorgt de verkoop/distribuering waarvan de opbrengst komt aan aflossing en sparen voor uitbreiding kerkgebouw. 

Graag zien we uw bestelling tegemoet!

 

Bestellen kan telefonisch via dhr. Koos Hage 06-30573728

Of via de mail:

Vermeldt dan hoeveel ex. u wenst, uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

Betalingen naar Nl94RABO0380528878 t.n.v. J. Hage o.v.v. boekje 100 jaar.