Activiteitencommissie

 

De kerkenraad heeft besloten om een activiteitencommissie op te richten. Deze commissie staat onder toezicht van de kerkenraad.

 

Kort iets over de functie en het doel van deze commissie. De functie van deze commissie is het plannen van de activiteiten met als doel om door het organiseren van allerlei activiteiten zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de nieuwe pastorie en in de toekomst ook voor de uitbreiding van de kerkzaal. 

 

Gezien de financiële middelen die er nodig zijn om dat te realiseren, zal deze commissie wel een aantal jaren actief moeten opereren. De verenigingen of gemeenteleden komen met een activiteit naar de commissie. Deze bekijkt of de activiteit geschikt is en er wordt, in samenspraak, naar een geschikte datum gezocht om deze activiteit in te plannen. Op deze website worden alle data van de activiteiten met de praktische informatie, zoals wie een activiteit organiseert, vermeld.

 

Tevens houden we een meter bij hoeveel geld er is opgehaald en worden er foto’s getoond van activiteiten die er geweest zijn.

 

Ook is het mogelijk om op onze website te adverteren en producten van uw eigen bedrijf aan te bieden. Het is dan wel de bedoeling dat er een gedeelte of alle winst daarvan ten bate komt voor de bouw. Een andere optie is om tegen betaling het logo van uw bedrijf als reclame op de website te plaatsen. 

 

Wilt u een activiteit organiseren, uw producten aanbieden of reclame maken op de website? 

 

 

 

 

 

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw verzoek samen door te spreken en op een goede manier af te handelen.

 

Wilt u een storting doen, dan kan dat op NL94RABO0380528878 t.n.v. Ger.Gem. Nieuwdorp o.v.v. pastorieactie.

 

De activiteitencommissie bestaat uit vijf leden, namelijk:

 

     Dhr. J. Hage Tel. 0113-612677

     (voorzitter)

 

     Mw. W.J. de Kok- Moerdijk Tel. 06-16458571

 

     Mw. J.E. van den Bosse-van Gurp Tel. 0113-613200

     Dhr. G. Hoogerland Tel. 06-24138122

     Mw. M.A. van Gurp - Kort Tel. 06-23947147