Een overzicht van de opbrengsten van 2018

Logo's website 

Gift januari

Snerttocht 20 januari

Bakactie januari

Soepactie januari

Spelletjesavond 2 februari

Gift februari

Statiegeld januari en februari

Bakactie februari

Soepactie februari

Snoep(rollen) verkoop

Gift maart

Verkoping 31 maart

Soepactie maart

Bakactie maart

Fietstocht en bbq koningsdag

Soepactie april

Gift april

Statiegeld maart en april

Bakactie april

Amish-avond

Bakactie mei

Soepactie mei

Statiegeldflessen

Gift mei

Bakactie juni

Soepactie juni

Verkoop Jam & Gelei juni

Gift juni

Verkoop Jam & Gelei juli

Gift juli

Verkoop Jam & Gelei augustus

Soepactie juli en augustus

Gift augustus

Statiegeld september

Gift september

Bakactie september

Jam & Gelei september

Verkoping in "Ammekore" 27 oktober

Bakactie oktober

Soepactie september en oktober

Hervormingsavond

Statiegeld oktober

Jam & Gelei oktober en november

Gift november

Mosselavond 30 november

Statiegeld november

Gift verkoping vrouwenvereniging

Bakactie november

Soepactie november

Gift december

Bakactie december

Soepactie december

Statiegeld december

Percentage verkoop Jemako

€  275,00    25,00

420,00

115,00

335,00

105,00

25,00

71,90

135,00

120,00

200,00

25,00

350,00

75,00

230,40

2000,00

85,00

25,00

85,00

103,50

765,00

246,50

100,00

30,50

25,00

295,00

230,00

50,00

25,00

55,00

25,00

50,00

140,00

25,00

32,90

50,00

66,00

70,00

990,00

57,50

245,00

882,75

47,85

20,00

25,00

592,00

27,05

550,00

109,00

220,00

25,00

112,50

420,00

26,65

80,00